Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 18
Lệ phí: không
Nội dung:
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;
- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
- Biên bản kiểm tra.
- Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

* Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.      

* Đối tượng thực hiện
- Trường trung học cơ sở công lập;
- Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
  -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
  - Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện
Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại.

* Lệ phí: Không có.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

* Yêu cầu, điều kiện
Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Căn cứ pháp lý
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file