Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết hưởng BHXH một lần
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: không
Nội dung:
4 Tên thủ tục hành chính Giải quyết hưởng BHXH một lần
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú (trong trường hợp BHXH tỉnh thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần).
Người lao động phải trực tiếp nhận kết quả giải quyết; trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB (bản chính) hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết hưởng BHXH.
2. Bước 2:
- BHXH huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động và giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho người lao động;
- BHXH tỉnh (trong trường hợp BHXH tỉnh thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần): Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho người lao động.
- BHXH huyện/ BHXH tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao không có chứng thực và trả lại bản chính cho người lao động.
  Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cơ quan BHXH huyện hoặc Phòng tiếp nhận và trả kết quả TTHC cơ quan BHXH tỉnh nơi cư trú
  Thành phần hồ sơ 1. Sổ BHXH (bản chính);
2. Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính);
3. Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ sau:
- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam;
- Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài hoặc Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
4. Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS hoặc biên bản giám định y khoa đối với trường hợp bị mắc các bệnh khác mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.
Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - BHXH huyện;
- BHXH tỉnh (trong trường hợp BHXH tỉnh thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần);
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)
Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB)
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014 khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
e) Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
- Nghị Quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015;
- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;
- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015;
- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016;
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015;
- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016;
- Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế;
- Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016;
- Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
Mẫu số 14-HSB
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………
Họ và tên (1): ............................................... sinh ngày ...../...../........ giới tính……..
Số sổ BHXH/Số định danh:.........................................................................................
Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước ............................ do ............................. cấp ngày ...... tháng ..... năm.......;
Số điện thoại (nếu có): ...............................................................................................
Địa chỉ liên hệ (2):......................................................................................................
Họ và tên người được uỷ quyền (3): ....................................... sinh ngày ...../...../...... giới tính…...
Nội dung yêu cầu giải quyết (4):
BHXH một lần
 Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ... năm .......
- Địa chỉ nơi nhận .....................................................................................................
....................................................................................................................................
- Nơi đăng ký KCB ....................................................................................................
Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư
 Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm .........
- Địa chỉ nơi cư trú mới ..............................................................................................
....................................................................................................................................
- Nơi đăng ký KCB ....................................................................................................
Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm .......
Địa chỉ nơi cư trú mới ..............................................
....................................................................................................................................
Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH .................................................................
Nơi đăng ký KCB .......................................................................................................
Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận
Yêu cầu khác (5)........................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)
Tiền mặt          Tại cơ quan BHXH          Qua tổ chức dich vụ BHXH
      ATM: Chủ tài khoản ................................ Số tài khoản ........................................ Ngân hàng ........................................ Chi nhánh .................................................
 
  .............., ngày ....... tháng ..... năm ......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
File đính kèm: Tải file