Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng.
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung:
1 Tên TTHC Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng.
1.1 Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH) nộp cơ quan bưu điện hoặc cơ quan BHXH, ghi rõ: Số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), Ngân hàng nơi mở tài khoản; hoặc nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng mới. Nếu có chi phí phát hành thẻ ATM lần đầu, người hưởng nộp chứng từ cho Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện để thanh toán theo quy định.
2. Bước 2:
a) BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng hưởng hoặc cơ quan bưu điện, lập vào Biểu tổng hợp thay đổi nơi nhận, hình thức nhận BHXH hàng tháng (Mẫu số 9-CBH) ký bằng chữ ký số chuyển qua dữ liệu điện tử gửi BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng (từ tài khoản cá nhân sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại) hoặc thay đổi địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng trong địa bàn tỉnh.
b) BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền hoặc thay đổi địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng trên danh sách chi trả của tháng liền kề.
- Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện khi nhận được chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM, thực hiện chi trả ngay bằng tiền mặt cho người hưởng.
3. Bước 3: Người hưởng lĩnh phí phát hành thẻ ATM tại Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện (nơi nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu) ngay trong ngày.
1.2 Cách thức thực Người hưởng nộp hồ sơ tại:
- Cơ quan bưu điện
- Cơ quan BHXH.
1.3 Thành phần hồ sơ - Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH)
- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản
1.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải Ngay khi nhận được Mẫu số 2-CBH
1.6 Đối tượng thực hiện TTHC Người hưởng các chế độ BHXH
1.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh, BHXH huyện
1.8 Kết quả thực hiện TTHC Người hưởng được thay đổi thông tin cá nhân và được nhận tiền theo hình thức đăng ký (bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân).
1.9 Lệ phí Không
1.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH).
1.11 Yêu cầu, điều kiện thự Không
1.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật BHXH số 58/2014/QH13;
- Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/ 2019 của BHXH Việt Nam;
File đính kèm: Tải file