Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí: Theo từng trường hợp
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện
Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian quy định của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.

b) Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Cẩm Phả.
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính côngThành phố Cẩm Phả.

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản của tổ chức cá nhân xin cấp nguồn tự xây dựng trạm biến áp chuyên dùng
+  Giấy đề nghị mua điện (theo mẫu phụ lục 2)
+ 01 Bản sao Giấy tờ tùy thân là một trong các giấy tờ sau (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức): Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
 +  01 Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
 +  01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Quyết định phê duyệt dự án; Thông tin của doanh nghiệp có trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ
http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
 + Thông tin đăng ký đấu nối (theo mẫu phụ lục 3).
+  Biểu đồ phụ tải ( theo mẫu phụ lục 4).
+ Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối;
+ Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối.
+ Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với Tổ chức cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện theo quy định).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công Thành phố Cẩm Phả.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả.
Tiếp nhận yêu cầu cấp điện, ký HĐMBĐ cho khách hàng mua điện có tổng dung lượng của các trạm biến áp < 1000 kVA, trên địa bàn Điện lực quản lý.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương cùng đi khảo sát hiện trường ( Ủy ban nhân dân các phường, các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Cẩm Phả quản lý .. ).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân xây dựng trạm biến áp  chuyên dùng có:
-  Tổng dung lượng của các trạm biến áp < 1000 kVA trên địa bàn TPCẩm Phả

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật của Điện lực TP Cẩm Phả.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị mua điện ( theo mẫu phụ lục 2), Thông tin đăng ký đấu nối (theo mẫu phụ lục 3), Biểu đồ phụ tải ( theo mẫu phụ lục 4).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân
  cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp tổ chức cá nhân ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đến làm việc thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 -  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
- Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
File đính kèm: Tải file