Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 05 tuổi
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 20
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
(1) Đối với bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách:
-Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng, cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em năm tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách viết và gửi đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa, nộp hồ sơ tại trường học sinh đang học.
(2) Đối với nhà trường
- Vào đầu năm học, cở sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức phổ biến thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em năm tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách viết và gửi đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ được đề nghị cấp tiền hỗ trợ ăn trưa theo từng đối tượng gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non đóng, kèm theo hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa gửi về Trung tâm Hành chính công Huyện. Thời gian gửi hồ sơ ra Trung tâm Hành chính công trong 4 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 25/9 hàng năm
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Huyện nhận kết quả
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Bộ phận Kế hoạch Tài chính thẩm định hồ sơ, kiểm tra; Trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, lập tờ trình Phòng Tài chính Huyện.Trường hợp nếu có trẻ được bổ sung thêm hoặc bị loại khỏi danh sách, phải ghi rõ họ tên và lý do được bổ sung hoặc bị loại khỏi danh sách.
- Phòng Tài chính Huyện thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận.
- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện gửi về Trung tâm Hành chính công huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Đối với trẻ em trong độ tuổi năm tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ.
- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).
- Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình (bản sao có chứng thực).
b. Đối với trẻ em trong độ tuổi năm tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa
- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ.
- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).
- Bản sao có chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:
+ Quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi trẻ cư trú về việc cử người giám hộ hoặc đề nghị tổ chức làm người giám hộ cho trẻ.
+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú.
+ Biên bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về tình trạng trẻ bị bỏ rơi hoặc trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
+ Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ cư trú hoặc quyết định công nhận nuôi con nuôi của Ủy ban Nhân dân cấp xã,
c. Đối với trẻ em trong độ tuổi năm tuổi học tai các cơ sở giáo dục mầm non bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ.
- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực);
- Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú (bản sao có chứng thực).
d. Đối với trẻ em trong độ tuổi năm tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước, không thuộc các xã quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non.
- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ năm tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ;
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
( Phòng Giáo dục và Đào tạo: 7 ngày; Phòng Tài chính: 7 ngày, Ủy ban nhân dân Huyện: 6 ngày)

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính.

* Đối tượng thực hiện TTHC:
- Trường mầm non công lập.
- Tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mầm non, cơ sở mầm non tư thục

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện TTHC:
Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chế độ, chính sách.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Trẻ em trong độ tuổi năm tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo văn bản quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quvền.
- Trẻ em trong độ tuổi năm tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
- Trẻ em trong độ tuổi năm tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Căn cứ pháp lý của TTHC
Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non.
File đính kèm: Tải file