Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Chính quyền Thành phố về việc tổ chức Đại hội cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 21/01/2015 Chi bộ Trung tâm Hành chính công tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền Thành phố cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ TTHCC.
Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ TTHCC đã đoàn kết thống nhất về tư tưởng, linh hoạt, chủ động, sáng tạo và có quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chi bộ nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm của mỗi công chức, đảng viên. Hoạt động của Trung tâm sau một năm đã thể hiện những chuyển biến sâu sắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, tăng niềm tin của nhân dân đối với chính quyền TP, được nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền TP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền Thành phố ghi nhận sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và các kết quả đã đạt được của Chi bộ cùng toàn thế các cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ tại Trung tâm trong thời gian vừa qua; Đồng thời Đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ phải đề ra phương hướng lãnh đạo, hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 để nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, chất lượng phục vụ người dân khi giải quyết TTHC, góp phần xây dựng thương hiệu của Thành phố.Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền Thành phố ghi nhận sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và các kết quả đã đạt được của Chi bộ cùng toàn thế các cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ tại Trung tâm trong thời gian vừa qua; Đồng thời Đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ phải đề ra phương hướng lãnh đạo, hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 để nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, chất lượng phục vụ người dân khi giải quyết TTHC, góp phần xây dựng thương hiệu của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai thay mặt Đảng ủy CQ chính quyền tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội tiến hành bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan chính quyền Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Trần Quốc Dân - Giám đốc Trung tâm đã được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017.
 
Với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã thảo luận thống nhất chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017 với sự nhất trí 100%./.

Các tin liên quan: