Tin nổi bật

Biểu mẫu tổng hợp

------
- Mẫu lập danh sách cử tri TẠI ĐÂY
- Các biểu mẫu do Sở Nội vụ phát hành phục vụ công tác bầu cử Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh TẠI ĐÂY
- Các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 TẠI ĐÂY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------