Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 20/01, UBND thành phố Cẩm Phả tổ chức sơ kết công tác xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công (TTHCC) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị, cùng dự có đ/c Vũ Quyết Tiến - Phó Chủ tịch UBND TP và Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Sau một thời gian triển khai Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và TTHCC, đến nay thành phố Cẩm Phả đã hoàn thiện hệ thống mạng diện rộng và mạng cục bộ kết nối giữa các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố với UBND Tỉnh và các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh cũng như hạ tầng kỹ thuật, đường truyền số liệu, đường truyền nội bộ giữa các phòng ban chuyên môn thuộc UBND thành phố. Đã đưa vào sử dụng và khai thác các phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản; hệ thống thư điện tử công vụ… và triển khai tập huấn chứng thực điện tử và chữ ký số; hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền và tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho khoảng 1000 người là đại diện người dân ở 16/16 phường xã trên địa bàn… Riêng đối với TTHCC thành phố, sau 1 năm đi vào hoạt động đã tiếp nhận 24.410 hồ sơ ở 18 lĩnh vực. Trong đó đã giải quyết được 23.304 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn ở hầu hết các lĩnh vực luôn đạt trên 97%. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tạo được niềm tin, sự đồng tình ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại TTHCC thành phố.

Đ/c Vũ Quyết Tiến - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND các phường xã đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với công tác xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công trong năm 2014 và việc triển khai nhiệm vụ năm 2015.Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND các phường xã đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với công tác xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công trong năm 2014 và việc triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Đ/c Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND TP phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử và TTHCC. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Chính quyền điện tử và TTHCC đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các phòng ban chức năng, UBND các phường xã phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và TTHCC trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia Chính quyền điện tử. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố giao cho TTHCC thành phố cùng với các đơn vị có liên quan tăng cường hỗ trợ, tập huấn nghiệp vụ cho 4 phường: Quang Hanh, Cẩm Trung, Cửa Ông và Mông Dương triển khai thí điểm xây dựng chính quyền điện tử phường kết nối liên thông đến Thành phố. Đồng thời trên cơ sở kết quả đã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử, chủ động đề xuất với UBND thành phố một số nội dung có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức cán bộ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; đầu tư trang thiết bị, phần mềm quản lý văn bản…cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Các tin liên quan: