Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục Thỏa thuận/ Chấp thuận địa điểm xây dựng theo phân cấp Xây dựng 15 không
2 Công nhận lại ”Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa, thông tin 02 không
3 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thông tin 10 không
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thông tin 07 không
5 Cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thông tin 15 không
6 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thông tin 10 không
7 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thông tin 07 không
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thông tin 15 không
9 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Văn hóa, thông tin 03 không
10 Công nhận lần đầu ”Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa, thông tin 02 không
11 Công nhận lại ”Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa, thông tin 02 không
12 Công nhận lần đầu ”Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa, thông tin 05 không
13 Công nhận "Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa, thông tin 02 không
14 Công nhận ”Thôn văn hóa”, ”Làng văn hóa”, ”Ấp văn hóa”, ”Bản văn hóa” và tương đương Văn hóa, thông tin 02 không
15 Công nhận lần đầu ”Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, ” Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, ”Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa, thông tin 05 không
16 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa, thông tin 03 Theo từng trường hợp
17 Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa, thông tin 03 không
18 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa, thông tin 03 không
19 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa, thông tin 03 không
20 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa, thông tin 03 không
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |