Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Bảo Hiểm Xã Hội 20 không
2 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến Bảo Hiểm Xã Hội 20 không
3 Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn. Điện lực 3.5 không
4 Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các Phường trong Thành phố Cẩm Phả. Điện lực 2.5 Theo từng trường hợp
5 Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình Điện lực 04 Theo từng trường hợp
6 Thủ tục Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật Điện lực 02 Theo từng trường hợp
7 Đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước: Nước 09 Theo từng trường hợp
8 Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Y tế 15 Phí: 1.500.000, lệ Phí : 350.000
9 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động của điểm, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Y tế 15 Chưa quy định
10 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Xây dựng 08 không
11 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng 8- 15 Theo từng trường hợp
12 Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư Xây dựng 15 Theo từng trường hợp
13 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch theo phân cấp Xây dựng 20
14 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến theo phân cấp Xây dựng 20 Theo thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017
15 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo phân cấp (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) Xây dựng 20 Theo thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017
16 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng) Xây dựng 20 Theo thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017
17 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng) Xây dựng 15 Theo thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017
18 Thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Cẩm Phả Xây dựng 15 2.000.000
19 Thủ tục Thỏa thuận/ Chấp thuận địa điểm xây dựng theo phân cấp Xây dựng 15 không
20 Công nhận lại ”Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa, thông tin 02 không
Trang: 1 | 2 | 3  |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |