Tin nổi bật

Thông báo

. . .

    Từ ngày 03/3/2021 Trung tâm Hành chính công đã phối hợp với Công an thành phố thực hiện cấp mới, cấp đổi thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố.
    Để cấp thẻ căn cước cho công dân có gắn chíp điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả theo đúng tiến độ Công an Tỉnh chỉ đạo, kể từ ngày 09/3/2021 Trung tâm Hành chính công sẽ thực hiện việc cấp mới, cấp đổi thẻ căn cước có gắn chíp điện tử vào tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật. Các buổi tối từ 19h00 đến 22h00 dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các trường học trên địa bàn theo lịch đã thống nhất giữa TTHCC và các đơn vị.
    * Hồ sơ thủ tục cấp căn cước công dân gồm:
    (1) Đối với công dân từ đủ 14 tuổi đến dưới 15 tuổi hoặc những người đã có chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp, hồ sơ cần:
    + Sổ hộ khẩu gốc có đủ thông tin ngày tháng năm sinh, quê quán;
    + Sổ hộ khẩu photo, không cần công chứng;
    + Kê khai tờ khai cấp căn cước công dân (theo mẫu không có ảnh)
    (2) Đối với công dân cấp căn cước công dân lần đầu hoặc chưa từng được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh, hồ sơ cần:
    + Sổ hộ khẩu gốc có đủ thông tin ngày tháng năm sinh, quê quán;
    + Sổ hộ khẩu photo, không cần công chứng;
    + Kê khai tờ khai cấp căn cước công dân tại Công an phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh 3 x 4 và phải có xác nhận của Công an phường, xã nơi cư trú (theo mẫu có ảnh).
    (3) Đối với công dân đã được cấp chứng minh nhân dân tại địa phương khác ngoài tỉnh Quảng Ninh làm hồ sơ như mục (2) và mang theo chứng minh nhân dân đã được cấp bản chính và 01 bản chứng minh nhân dân bản photo kèm theo.
    * Lệ phí cấp căn cước công dân:
    - Cấp mới: 15.000 đồng/ 01 trường hợp;
    - Cấp lại: 35.000 đồng/ 01 trường hợp;
    - Cấp đổi: 25.000 đồng/ 01 trường hợp;
    - Chuyển qua đường bưu điện: 31.500 đồng/ 01 trường hợp (nếu có nhu cầu).
    * Địa điểm tại quầy số 18, Tầng 2, Trung tâm Hành chính công thành phố và các điểm lưu động theo lịch của Công an Thành phố đã thống nhất với UBND các phường, xã.
    Trung tâm Hành chính công xin thông báo để nhân dân được biết ./.
 GIÁM ĐỐC (đã phê duyệt)