Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo về quyết định điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2020

Ngày 03/2/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định số 02/2020/QĐ-UBND  về việc điều chỉnh giá các loại đất trên địa bản tỉnh Quảng Ninh năm 2020 
Nhấn vào đây để đọc nội dung quyết định