Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 TỪ NGÀY 01/7/2016

TT

                                                                Lĩnh vực/tên thủ tục

I

Lĩnh vực đất đai, môi trường

1

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

3

Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

4

Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

5

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

6

Đăng ký khai thác nước dưới đất

II

Lĩnh vực xây dựng: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị

2

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị

3

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại đô thị

4

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

5

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

6

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

III

Lĩnh vực giao thông: Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

1

Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

2

Thủ tục Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác.

3

Thủ tục Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

IV

Lĩnh vực Công thương

1

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

2

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

4

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

10

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương

12

Cấp xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương

V

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn hoặc trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hay có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP (thuộc cấp huyện quản lý)

3

Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP lĩnh vực nông lâm thủy sản 

VI

Lĩnh vực Văn hóa thông tin

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

7

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

VII

Lĩnh vực Y tế

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

3

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

4

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

VIII

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh

2

Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

3

Hỗ trợ trẻ em mắc bệnh có chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức cao từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám bệnh, chữa bệnh hoặc có tổng chi phí từ 10 triệu đồng trở lên cho lần khám bệnh, chữa bệnh trong 01 năm

4

Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ

5

Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ

6

Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng

7

Hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 

IX

Lĩnh vực Nội vụ

1

Giải thể hội

2

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

4

Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

5

Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

6

Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

7

Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

9

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

10

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

11

Giải thể quỹ

X

Lĩnh vực Giáo Dục và Đào tạo

1

Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS

2

Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS

3

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

XI

Lĩnh vực Tài chính kế hoạch

1

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

2

Thủ tục Tạm ngừng hộ kinh doanh

3

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

4

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh