Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA BỘ PHẬN ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ.

Thực hiện Công văn số 2158/CACP ngày 27/12/2016 của Công an thành phố Cẩm Phả  về việc thường trực tiếp nhận và trả hồ sơ các ngày trong tuần tại Trung tâm Hành chính công Thành phố. Sau khi thống nhất với Đội QLHC&TTXH Công an Thành phố và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả thông báo:

- Kể từ ngày 03/1/2017, Bộ phận Đăng ký cư trú của Công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận hồ sơ từ ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 6 hàng tuần ( trừ các ngày nghỉ lễ, tết).Chiều các ngày thứ 6 hàng tuần CBCS tập trung họp đội rút kinh nghiệm và giải quyết các hồ sơ vướng mắc.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú của công an: thứ 2, thứ 3,thứ 4, thứ 5, sáng thứ 6 hàng tuần.

+ Buổi sáng: Tiếp nhận từ 8h00' đến 11h30';

+ Buổi chiều: Tiếp nhận từ 13h30' đến 16h00'.

- Bố trí tiếp nhận hồ sơ ở các quầy theo địa bàn từng phường, xã: 

+ Quầy số 13: Phường Quang Hanh, Phường Cẩm Thịnh,  Phường Cẩm Thạch, Phường Cẩm Phú, Xã Cộng Hòa,Cẩm Sơn, Phường Cẩm Bình, Xã Cẩm Hải.

+ Quầy số 14: Phường Cẩm Thủy, Phường Cẩm Tây,  Phường Cẩm Trung, Phường Cẩm Đông, Phường Cẩm Thành, Xã Dương Huy, Phường Mông Dương, Phường Cửa Ông.

Trung tâm Hành chính chính công xin thông báo để tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

                                                        GIÁM ĐỐC