Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo về việc thu hồi Quyết định 514/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc giao các thửa đất xen kẹp, dôi dư trong khu dân cư cho hộ gia đình, cá nhân để hợp thửa làm đất ở

Công văn 2024 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc triển khai Quyết định số 1545/QĐ-UBND: Nội dung công văn TẠI ĐÂY.
Nội dung Quyết định 1545/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND Tỉnh Quảng Ninh TẠI ĐÂY
Nội dung Quyết định 514/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND Tỉnh Quảng Ninh TẠI ĐÂY