Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỊCH VỤ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẾN ĐỊA ĐIỂM THEO YÊU CẦU

Kể từ ngày 01/07/2015 Trung tâm Hành chính công phối hợp với Bưu điện thành phố Cẩm Phả thực hiện dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính đến địa điểm theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân:
- Đăng ký sử dụng dịch vụ tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
- Nộp phí dịch vụ tại quầy BƯU ĐIỆN và đăng ký địa chỉ nhận kết quả.
- Tổ chức, cá nhân sẽ nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa điểm đã đăng ký nhận kết quả theo thời gian đã ghi trên phiếu biên nhận hồ sơ. Khi nhận được kết quả, cá nhân/tổ chức phải trả lại phiếu biên nhận hồ sơ cho nhân viên bưu điện.