Tin nổi bật

Thông báo

Về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19


THÔNG BÁO
Về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 
          Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của của dịch bệnh này, Giám đốc Trung tâm Hành chính công Thành phố thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân đến làm việc, giao dịch giải quyết thủ tục hành chính một số nội dung sau:
          1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công Thành phố nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nghiêm túc chấp hành việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thành phố và các cơ quan chức năng; Kể từ ngày 09/3/2020 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công Thành phố vào/ra phải đi qua cổng chính của trụ sở HĐND-UBND Thành phố để thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi đến làm việc.
          2. Đối với lực lượng bảo vệ tuyệt đối chấp hành thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện thêm nhiệm vụ:
          - Khóa cổng chính 24/24 giờ trong ngày yêu cầu người dân ra vào qua cổng chung của Ban Tiếp công dân Thành phố. Tuyệt đối không cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm cũng như các phòng, ban chuyên môn ra/vào qua cồng của Trung tâm cũng như cổng dành cho công dân, yêu cầu họ vào/ra qua cổng chính của trụ sở HĐND-UBND Thành phố.
          - Kiểm soát việc giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực gửi xe và dọc tuyến hành lang từ khu gửi xe vào cửa tầng 1 của Trung tâm.
          - Hỗ trợ nhân viên chuyên trách của Trung tâm đo thân nhiệt đối với công dân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Trường hợp công dân có thân nhiệt trên 37,50C  và dưới 380C thì yêu cầu công dân vào phòng Tiếp Công dân của Thành phố ngồi chờ đồng thời thông báo cho nhân viên chuyên trách của Trung tâm Hành chính công (đ/c Nguyễn Mai Anh) đến ghi thông thông tin cần thiết theo quy định. Trường hợp công dân có thân nhiệt trên 380C thì yêu cầu công dân về trạm y tế của xã, phường hoặc bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe nhằm phòng, chống lây lan dịch bệnh.
          3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công cần nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc bảo vệ sức khỏe của bản thân; đồng thời lồng ghép việc giao dịch giải quyết thủ tục hành chính với việc tuyên truyền cho công dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, dao động, không làm những việc không cần thiết gây xáo trộn nếp sống thường ngày, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư và xã hội.
          4. Đối với lực lượng chuyên trách của Trung tâm, cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành phố và của Trung tâm, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời kiêm nhiệm thêm công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm Hành chính công, cụ thể nhiệm vụ sau:
          - Đ/c Nguyễn Hồng Quân: Trực tiếp phụ trách và đo thân nhiệt cho công dân lúc đông người vào/ra Trung tâm; chỉ đạo bộ phận bảo vệ đo thân nhiệt cho công dân lúc lực lượng bảo vệ không quá bận vào việc trông giữ xe.
          - Đ/c Nguyễn Mai Anh: Ghi lại thông tin của công dân khi thân nhiệt của họ trên 37,50C (Thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên hệ và 03 địa chỉ đi lại trong vòng 14 ngày gần đây ngoài khu vực thành phố Cẩm Phả); Hỗ trợ lực lượng bảo vệ tuyên truyền, giải thích với công dân có thân nhiệt trên 380C khẩn trương đến trạm y tế phường, xã nơi cư trú hoặc bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe, nhằm bảo vệ bản thân và cộng đồng.
          - Đ/c Nguyễn Thị Quý Dư: Hỗ trợ, hướng dẫn công dân lấy số thứ tự nhanh nhất, không để tập trung đông người tại cây bốc số thứ tự tự động, đồng thời hướng dẫn công dân về vị trí ngồi chờ trước quầy cần giao dịch; giữ khoảng cách cần thiết khi ngồi chờ giao dịch.
          - Đ/c Nguyễn Trung Nghĩa: Tham mưu kinh phí mua sắm và mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm và công dân dến giao dịch giải quyết TTHC tại Trung tâm.
          - Giao đ/c Tạ Thúy Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nội dung trên.
          Trung tâm Hành chính công thông báo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm và nhân dân được biết để thực hiện.

                                                                                                GIÁM ĐỐC (đã ký)