Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

HƯỚNG DẪN LẤY SỐ THỨ TỰ TRỰC TUYẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA PHẦN MỀM SMART QUẢNG NINH:
    Ngày đăng: 6/8/2020     Số lần download: 146
    Dung lượng File: 364 KB     Download
Tạm dừng các giao dịch liên quan đến đất đai
Ngày 23/4/2020, UBND thành phố Cẩm Phả ban hành công văn số 1657/UBND-TNMT vê việc tạm dừng các giao dịch liên quan đến đất đai tại khu vực dự án Khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển (khu A) phường Quang Hanh.
Quy định về việc khai và nộp thuế đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng tài sản gắn liên với đất
Ngày 23/4/2020 UBND Thành phố ban hành văn bản số 1626/UBND-CCT quy định về việc khai và nộp thuế đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng tài sản gắn liên với đất.
Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích
Từ ngày 16 đến ngày 26/7/2019, Trung tâm Hành chính công phối hợp với Bưu điện thành phố và UBND các phường, xã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích năm 2019.
"5 tại chỗ" trong giải quyết thủ tục hành chính ở Cẩm Phả
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả đã đẩy mạnh việc thực hiện mô hình hoạt động theo nguyên tắc “5 tại chỗ”, gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại trung tâm.
TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KẾT HỢP VỚI DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Ngày 21/6/2019 Trung tâm Hành chính công phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn công chức địa chính- xây dựng các phường, xã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 |