Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tầm nhìn 2025,2030
Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tầm nhìn 2025,2030
Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm của 15 Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm của 15 Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Đoàn công tác thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thăm quan và học tập tại TP. Cẩm Phả
Đoàn công tác thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thăm quan và học tập tại TP. Cẩm Phả
Kết quả giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công và 16 phường xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
Kết quả giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công và 16 phường xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
Quyết định công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của TP. Cẩm Phả
Quyết định công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của TP. Cẩm Phả
Bổ xung lĩnh vực Điện lực
Bổ xung lĩnh vực Điện lực
Danh sách TTHC Không đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính.
Danh sách TTHC Không đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính.
Danh sách TTHC đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính.
Danh sách TTHC đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính.
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 |