Tin nổi bật

Thống kê tổng hợp

Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01 đến 31/12 năm 2018
Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01 đến 31/12/2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 15/10 đến 14/11 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 15/10 đến 14/11 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 15/7 đến 14/8 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 15/7 đến 14/8 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 15/6 đến 14/7 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 15/6 đến 14/7 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành từ 15/5 đến 14/6 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành từ 15/5 đến 14/6 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2018
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2018
Tổng hợp số liệu giải quyết TTHC của TTHCC từ 15/5 đến 15/6/2017
Tổng hợp số liệu giải quyết TTHC của TTHCC từ 15/5 đến 15/6/2017
Thống kê kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC của TTHCC và UBND phường xã từ 15/1 đến 15/2/2017
Thống kê kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC của TTHCC và UBND phường xã từ 15/1 đến 15/2/2017
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 |