Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo

Quyết định 263 ngày 26/01/2016 của UBND thành phố Cẩm Phả
QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về chất lượng
Quyết định 262 ngày 26/01/2016 của UBND thành phố Cẩm Phả
QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Cẩm Phả
Quyết định 19/QĐ-TTg và Thông tư 26/2014/TT-BKHCN
Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông thư 26/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg
    Ngày đăng: 24/1/2016     Số lần download: 1601
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Công văn 368/UBND
Số: 368/UBND của UBND thành phố Cẩm Phả về việc thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
    Ngày đăng: 24/1/2016     Số lần download: 1673
    Dung lượng File: 37 KB     Download