Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Tư pháp 04 không
2 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Tư pháp 04 không
3 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Giao thông - Vận tải 3 giờ không
4 Tên thủ tục hành chính: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lao động, thương binh, xã hội 1 không
5 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động, thương binh, xã hội 05 không
6 Thủ tục hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng hằng tháng cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dưới 24 tháng tuổi sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ hằng tháng cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, không có nguồn nuôi dưỡng Lao động, thương binh, xã hội 15 không
7 Thủ tục Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc có tỷ lệ thương tật là 21% trở lên Lao động, thương binh, xã hội 16 không
8 Thủ tục hỗ trợ trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh từ 5 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám, chữa bệnh; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh nhiều lần từ 10 triệu đồng trở lên trong 01 năm; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám, chữa bệnh; trẻ em có tổng chi phí khám, chữa bệnh nhiều lần từ 15 triệu đồng trở lên trong 01 năm. Lao động, thương binh, xã hội 26 không
9 Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá dưới 20CV Thủy sản 03 không
10 Cấp mới Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV Thủy sản 05 40.000
11 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Bảo Hiểm Xã Hội 40 không
12 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo Hiểm Xã Hội 40 không
13 Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo Hiểm Xã Hội 01 không
14 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo Hiểm Xã Hội 30 không
15 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận Bảo Hiểm Xã Hội 01 không
16 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH Bảo Hiểm Xã Hội Theo kỳ hạn hàng tháng không
17 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh. Bảo Hiểm Xã Hội 20 không
18 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước. Bảo Hiểm Xã Hội 01 không
19 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg Bảo Hiểm Xã Hội 30 không
20 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Bảo Hiểm Xã Hội 30 không
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |