Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Giao thông - Vận tải 03 (giờ) Không
2 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông - Vận tải
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông - Vận tải 03 70.000 đồng
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Giao thông - Vận tải 03 70.000 đồng
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Giao thông - Vận tải 03 70.000 đồng
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Giao thông - Vận tải 03 70.000 đồng
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông - Vận tải 03 70.000 đồng
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông - Vận tải 03 70.000 đồng
9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông - Vận tải 03 70.000 đồng
10 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông - Vận tải 03 70.000
11 gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp đối với tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Lao động, thương binh, xã hội 7 Không
12 đăng ký nội quy lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Lao động, thương binh, xã hội 3 Không
13 cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động, thương binh, xã hội 03 Không
14 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công An 07 30.000 đồng
15 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công An 07 30.000
16 Đổi thẻ Căn cước công dân Công An 07 50.000 đồng
17 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Công An 15 70.000 đồng
18 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Công An 7 Không
19 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm Nghiệp 19 Không
20 Thủ tục Giải quyết tố cáo Tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 Không
Trang: