Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thỏa thuận đấu nối cấp nước Nước 04 Không
2 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
3 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
4 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
5 Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT/Cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Bảo Hiểm Xã Hội 40 Không
6 Thanh toán chi phí BHYT với cơ sở KCB BHYT Bảo Hiểm Xã Hội 40 Không
7 Ký hợp đồng KCB BHYT Bảo Hiểm Xã Hội 30 Không
8 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Bảo Hiểm Xã Hội 12 Không
9 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Bảo Hiểm Xã Hội theo tùng trường hợp Không
10 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Bảo Hiểm Xã Hội 05 Không
12 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam Bảo Hiểm Xã Hội 05 Không
13 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Bảo Hiểm Xã Hội 12 Không
14 Giải quyết hưởng BHXH một lần Bảo Hiểm Xã Hội 05 Không
15 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Bảo Hiểm Xã Hội 30 Không
16 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Bảo Hiểm Xã Hội 06 Không
17 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN Bảo Hiểm Xã Hội 06 Không
18 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát Bảo Hiểm Xã Hội 06 Không
19 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu Bảo Hiểm Xã Hội 06 Không
20 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN Bảo Hiểm Xã Hội 06 Không
Trang: