Tin nổi bật

Tuyên truyền chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Kiểm tra, đôn đốc việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư

22/08/2019 11:02
 
Từ ngày 16/8 đến ngày 22/8, Tổ công tác do Phòng kinh tế thành phố chủ trì đã đi kiểm tra, đôn đốc việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư tại một số phường trên địa bàn.

Tổ công tác làm việc tại phường Quang Hanh
 
Tổ công tác đã nghe các phường báo cáo kết quả triển khai công tác di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư. Đồng thời thông tin cụ thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các cơ sở. Theo NQ số 201/2019 của HĐND tỉnh, đối tượng được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ gồm các cơ sở tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động theo quy định của pháp luật trước ngày NQ này có hiệu lực và thuộc diện phải di dời theo quyết định của UBND thành phố, các cơ sở này hiện đang sử dụng đất ở, đất vườn hoặc thuê đất, nhà xưởng để hoạt động (trừ trường hợp lấn chiếm); Người lao động trực tiếp đang làm việc liên tục từ đủ 06 tháng trở lên tại các cơ sở phải di dời, chuyển đổi nghề hoặc tự chấm dứt hoạt động đến thời điểm chủ cơ sở phải di dời, thực hiện di dời. Ngoài ra, Tổ công tác cũng giải thích rõ một số nội dung quy định cụ thể về mức hỗ trợ di dời, thuê mặt bằng, hỗ trợ để thực hiện chế độ cho NLĐ khi di dời cho các chủ cơ sở.
Tại các buổi làm việc, lãnh đạo phòng kinh tế cũng đã làm rõ những nội dung còn vướng mắc của các chủ cơ sở đồng thời lắng nghe những khó khăn, tiếp thu các ý kiến đề xuất của chủ các cơ sở trình các cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm tạo thuận lợi nhất cho các cơ sở di dời
                                                                                                                                                  Thùy Dung
Nguồn: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=15622
Các tin liên quan: