Tin nổi bật

Chi tiết tài nguyên - văn bản

Tên tài nguyên - văn bản: Nội dung TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực giáo dục theo QĐ 1943
Nguồn: Trung tâm hành chính công
Nhóm tài nguyên: Tài liệu
Nội dung: Nội dung 6 thủ tục hành chính cấp xã
Công văn 1296 của Sở Giáo dục & Đào tạo đã rà soát TTHC theo QĐ 1943
File đính kèm: Tải file