Tin nổi bật

Chi tiết tài nguyên - văn bản

Tên tài nguyên - văn bản: QĐ 1760/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương
Nguồn: Trung tâm hành chính công
Nhóm tài nguyên: Tài liệu
Nội dung: Quyết định 1760
Nội dung
File đính kèm: Tải file