Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
* Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.
- Người có công lập hồ sơ theo quy định, nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Cán bộ của phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện theo quy định.
* Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng:
- Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu, Phòng Lao động - TB&XH thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đề nghị của đối tượng và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  mẫu
e) Thời hạn giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH:
- Cấp giấy giới thiệu đối tượng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng: 02 ngày làm việc.
- Thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng sau khi có xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu: 01 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện: Đối tượng người có công
f) Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH
g) Lệ phí: Không
h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
i) Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ chi phí đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, phục hồi chức năng.
k) Căn cứ pháp lý :
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

 
File đính kèm: Tải file