Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thỏa thuận đấu nối cấp nước
Lĩnh vực: Nước
Thời gian giải quyết: 04
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Cách thức thực hiện
- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được thống nhất thực hiện tại Trung tâm.
2. Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.
- Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh.
3. Hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước (theo mẫu).
- Bản vẽ xác định vị trí khu đất dự án/công trình (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).
- Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).
- Văn bản pháp lý liên quan dự án/công trình: Quyết định của cấp thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án/công trình (bản sao chứng thực).
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết:  04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện:
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.
7. Kết quả thực hiện:
Văn bản thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước và các yêu cầu kỹ thuật.
8. Phí, lệ phí:
Không
9. Mẫu đơn:
- Văn bản đề nghị thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước (theo mẫu).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Khách hàng nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin thỏa thuận và phối hợp cùng đơn vị cấp nước kiểm tra, khảo sát, xác định vị trí dự án/công trình tại hiện trường làm cơ sở để trả lời đấu nối cấp nước.
11. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
- Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 
File đính kèm: Tải file