Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở các xã, thông đặc biệt khó khăn
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 8
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
(1) Đối với bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho nhà trường;
(2) Đối với nhà trường
- Vào đầu năm học, cở sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách về mẫu đơn, hồ sơ, thời hạn nộp đơn tới tất cả học sinh và phụ huynh biết, để viết đơn và chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ;
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ, gửi về Trung tâm Hành chính công Huyện. Thời gian gửi hồ sơ ra Trung tâm Hành chính công trong 4 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 16/9 hàng năm
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Huyện nhận kết quả
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Bộ phận Kế hoạch Tài chính thẩm định hồ sơ, kiểm tra; Trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, lập tờ trình Phòng Tài chính Huyện.
- Phòng Tài chính Huyện thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận.
- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện gửi về Trung tâm Hành chính công huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị hỗ trợ ( đối với học sinh tiểu học theo mẫu số 01, học sinh trung học cơ sở theo mẫu số 02 theo phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.
- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu, trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của trưởng công an xã.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính.

* Đối tượng thực hiện TTHC:
- Trường trung Tiểu học và Trung học cơ sở công lập.
- Tổ chức hoặc cá nhân đối với Tiểu học và Trung học cơ sở tư thục

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện TTHC:
- Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
- Mỗi tháng học sinh được hỗ trợ 15kg gạo, hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm/học sinh.
- Đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm/học sinh.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:
a. Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;
b. Là học sinh mà bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc các khu vực, đang học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc 1 trong các khu vực sau:
-  Xã khu vực III;
-  Thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi;
- Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đáo. 
Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;
c. Là học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại 1 trong các khu vực sau:
- Xã khu vực III;
- Thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Chính phủ.
Những học sinh thuộc đối tượng theo quy định tại điểm (b), (c) nêu trên phải đảm bảo điều kiện:
- Nhà ở xã đến trường có khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở.
-  Đối với trường hợp địa hình cách trở: Là những trường hợp nhà ở của học sinh tuy không đủ khoảng cách tối thiểu như quy định nêu trên nhưng do địa hình đồi núi giao thông đi lại khó khăn, học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt, lở đất, đá; do lũ lụt ..., học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày mà phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường.

* Căn cứ pháp lý của TTHC
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
File đính kèm: Tải file