Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Sáng ngày 1/9, đồng chí Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Cẩm Phả cùng các đồng chí lãnh đạo chuyên môn và chức năng kiểm tra việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Vũ Quyết Tiển - Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại phường Cẩm Đông

Sáng nay, 100% các phường, xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã đồng loạt triển khai cung cấp 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian đi lại.

Đồng chí Vũ Quyết Tiển - Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại phường Cẩm Phú

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được triển khai thí điểm từ ngày 01/7/2016 tại Trung tâm Hành chính công Thành phố và UBND các phường Cẩm Bình, Cẩm Trung, Cẩm Thạch. Sau hai tháng cung cấp Thành phố và các Phường triển khai điểm đã tiếp nhận và giải quyết được 18 hồ sơ đúng và trước hạn theo quy định, trên 12 hồ sơ đang được cán bộ, công chức hướng dẫn để hoàn thiện. Bước đầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao về khả năng công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ của chính quyền trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đ/c Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi người dân tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng thông tin

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến 100% các phường, xã trên địa bàn đã được Lãnh đạo thành phố và các phường, xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại TTHCC Thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các phường, xã. Trong ngày triển khai đồng loạt cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hầu hết các phường, xã trên địa bàn đều nhận được hồ sơ trực tuyến từ người dân và doanh nghiệp.

Kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp của ngày đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn Thành phố, đồng chí Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Cẩm Phả yêu cầu các bộ, công chức làm việc tại TTHCC Thành phố và UBND các phường, xã quan tâm đến chất lượng cung cấp dịch vụ, lựa chọn những thủ tục hành chính liên quan thiết thực đến người dân và doanh nghiệp để tiếp tục cung cấp, không chạy theo số lượng dịch vụ để báo cáo thành tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử thành phố, đào tạo công dân điện tử trong thời gian sớm nhất.

Thời gian vừa qua, ngoài việc đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Thành phố đã giải quyết đúng và trước hạn 98,68% các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Tin và ảnh: Duy Tâm

Các tin liên quan: