Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm của 15 Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 24/3/2018 Trung tâm Hành Chính công tỉnh Quảng Ninh tổ chức cho 14 trung tâm Hành chính công
các huyện thị gặp mặt, giao lưu tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng yên đia thăm quan một số
di tích như Miếu vua bà, bãi cọc Bạch Đằng.
               
                                                         Trung tâm hành chính công thị xã Quảng Yên
 
Đoàn đi thăm quan một số di tích lịch sử tại Thị Xã Quảng Yên
              
                                                                          Bãi cọc Bạch Đằng

Đoàn tập trung tại UBND thành phố Uông Bí, dưới sự chủ trì của Đồng chí Phạm Tuấn Đạt Phó chủ tịch thành phố Uông Bí, Đồng chí Tô Xuân Thao Giám đốc Trung tâm Hành chính công Tỉnh Quảng Ninh: trao đổi kinh nghiệm, đề xuất một số ý kiến với lãnh đạo của Thành phố và lãnh đạo Trung tâm Tỉnh.

                                                 Tọa Đàm tại UBND thành phố Uông Bí.

Sáng ngày 25/3/2018 đoàn đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công Thị Xã Đông Triều.

  Giao lưu, chụp ảnh tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Đông Triều
Các tin liên quan: