Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Danh sách TTHC đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GHI CHÚ
I THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ  
A Lĩnh vực Công thương (17) 17
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện  
5 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
7 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
8 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu  
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu  
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu  
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai   
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai  
13 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai  
14 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai  
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ   
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ   
17 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ.  
B Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (06) 6
1 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại  
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại  
3 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại  
4 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản  
5 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn hoặc trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hay có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP (thuộc cấp huyện quản lý)  
6 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản   
C Lĩnh vực Thủy sản (04) 4
1 Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV  
2 Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV  
3 Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu có công suất đến dưới 20 CV  
4 Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV  
D Lĩnh vực Văn hóa thông tin (05) 5
1 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke  
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
4 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
E Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư (01) 1
1 Xử lý đơn  
F Lĩnh vực Y tế (04) 4
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế  
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế  
3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức  
4 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân  
G Lĩnh vực Xây dựng (1) 1
1 Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Cẩm Phả  
H Lĩnh vực Giao thông Vận tải (15) 15
1 Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ  
2 Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác  
3 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác  
4 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông  
5 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên  đường thủy nội  
6 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa  
7 Đăng ký phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa  
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật  
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác  
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  
13 Xóa đăng ký phương tiện  
14 Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  
15 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  
I Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (9) 9
1 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)  
2 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
3 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
4 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở BTXH, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)  
5 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)  
6 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng  
7 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng  
8 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện  
9 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp  
J Lĩnh vực Nội vụ (36) 36
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị  
2 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến  
3 Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa  
4 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở  
5 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất  
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại  
9 Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
10 Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
11 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành  
12 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành  
13 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của nhà chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo  
14 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
15 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
16 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở  
17 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện  
18 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội  
19 Thủ tục thành lập hội  
20 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội  
21 Thủ tục chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội  
22 Thủ tục đổi tên hội  
23 Thủ tục hội tự giải thể  
24 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường  
25 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  
26 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lỹ quỹ  
27 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lỹ quỹ  
28 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ  
29 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  
30 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động  
31 Thủ tục hợp nhất, sáp nhât, chia, tách, quỹ  
32 Thủ tục đổi tên quỹ  
33 Thủ tục quỹ tự giải thể  
34 Thủ tục  thành lập đơn vị sự nghiệp công lập  
35 Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập  
36 Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập  
K Lĩnh vực Đất đai, Môi trường và Tài nguyên nước (19) 19
1 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  
2 Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý  
3 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề  
4 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế  
5 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu  
6 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân  
7 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất  
8 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện  
9 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền  
10 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện  
11 Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm  
12 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư  
13 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất  
14 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam   
15 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam  
16 Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản  
17 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường  
18 Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất  
19 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh  
L Lĩnh vực Tư pháp (12) 12
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc do Phòng Tư pháp quản lý  
2 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
3 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
4 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  
5 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  
6 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc   
7 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  
8 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  
9 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)  
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài  
11 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân  
12 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài  
M Lĩnh vực Tài chính kế hoạch (23) 23
1 Thủ tục  đăng ký hợp tác xã  
2 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  
3 Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã  
4 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia  
5 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách  
6 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất  
7 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập  
8 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)  
9 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)  
10 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)  
11 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)  
12 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)  
13 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  
14 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  
15 Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã  
16 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  
17 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  
18 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)  
19 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã  
20 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh  
21 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh  
22 Thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh  
23 Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh  
II THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI (12) 12
A Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN  
1 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến  
2 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng  
3 Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  
4 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  
5 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện  
6 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế  
7 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng  
B Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT  
1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội  
2 Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế  
C Lĩnh vực chế độ BHXH, BHYT, BHTN  
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau  
2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản  
3 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  
III THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN (07) 7
A Lĩnh vực Đăng ký cư trú  
1 Đăng ký thường trú  
2 Tách sổ hộ khẩu  
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu  
4 Cấp lại sổ hộ khẩu  
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu  
6 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật  
7 Cấp giấy chuyển hộ khẩu  
  Tổng số 171 thủ tục 171
Các tin liên quan: