Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 16/2, tại thành phố Cẩm Phả đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Ngô Quang Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, đồng chí Đinh Ngọc Chiến - UVBTV Thành Ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả.
Đ/c Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Ngô Quang Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh Quảng Ninh phát biểu giao nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019 và định hướng nội dung thảo luận.
 
Tại hội thảo, đại diện của Trung tâm hành chính công của 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thảo luận một số nội dung về xây dựng quy trình giải quyết TTHC thống nhất 3 cấp hành chính trong tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019: Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ, trong đó các TTHCC triển khai dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, quy trình giải quyết TTHC... Đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, tìm giải pháp tốt nhất để triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thiết thực để Quảng Ninh luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạch tranh.Qua hội thảo, các Trung tâm hành chính công của 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đề xuất với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các Trung tâm hành chính công cấp huyện hoàn thành các nhiệm vụ về công tác cải cách TTHC, tham mưu tốt việc thực hiện các chỉ số thành phần của DDCI, PAPI, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích… để cùng với các cơ quan chuyên môn khác thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh.

Các tin liên quan: