Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Kết quả giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công và 16 phường xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
Kết quả giải quyết của Trung tâm Hành chính công    xem tại đây
Kết quả giải quyết của 16 phường, xã                         xem tại đây
Các tin liên quan: