Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 27/8/2020 UBND Thành phố ban hành Công văn số 3824/UBND-TNMT về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.
Nội dung chi tiết công văn TẠI ĐÂY.
Các tin liên quan: