Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

---------------
1. Tài khoản dịch vụ công: Một công dân Việt Nam cần phải có một tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính nhà nước, như đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử; nộp thuế, phí, lệ phí, … cấp mới/cấp đổi các loại giấy tờ cần thiết cho cá nhân. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử được lưu trữ trong tài khoản đó, chính vì vậy tài khoản dịch vụ công Quốc gia của công dân Việt Nam được xem như là kho dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam - tên kho là chính là số căn cước công dân.
2/ Lợi ích: Người có tài khoản trong Cổng dịch vụ công Quốc gia có thể giải quyết thủ tục hành chính bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu nếu có máy tính/điện thoại thông minh kết nối internet (giải quyết thủ tục hành chính không kể thời gian hành chính, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, cả nhà tập trung nghiên cứu hoàn thiện một bộ hồ sơ thủ tục hành chính …); Có thể lấy bất cứ hồ sơ nào đã có trong kho dữ liệu cá nhân để sử dụng khi cần thiết (chứng minh/xuất trình cho các lực lượng chức năng …); Giảm giấy tờ khi giao dịch giải quyết thủ tục hành chính, vì có thể sử dụng một loại giấy tờ đã có trong kho dữ liệu cá nhân vào nhiều thủ tục khác nhau; Giảm sử dụng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính …

* Hướng dẫn tạo lập tài khoản dịch vụ công Quốc gia: Hướng dẫn 
Các tin liên quan: