Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 14/9/2015, Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô tham quan, học tập kinh nghiệm tại TTHCC thành phố Cẩm Phả.

Đoàn công tác của TTHCC huyện Cô Tô do đồng chí Dương Thu Phương – Giám đốc Trung tâm Hành chính công làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn của UBND huyện Cô TôĐoàn công tác của TTHCC huyện Cô Tô do đồng chí Dương Thu Phương – Giám đốc Trung tâm Hành chính công làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn của UBND huyện Cô Tô

Đoàn công tác và cán bộ, chuyên viên TTHCC thành phố Cẩm Phả đã trao đổi kinh nghiệm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết và công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm  và trang tin điện tử của mỗi đơn vị.

Các tin liên quan: