Tin nổi bật

Thông báo

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ

TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan
Thực hiện
Thời hạn
Giải quyết
 
 
1
Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Chính sách BHXH BHXH Tỉnh
Thành phố
- 5 ngày làm việc nếu đúng đủ thông tin (danh sách theo mẫu số 02).
- 10 ngày nếu điều chỉnh thông tin (danh sách theo mẫu 03)
 
 
2
Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã từng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Chính sách BHXH BHXH Tỉnh
Thành phố
-5 ngày làm việc nếu đúng đủ thông tin
-10 ngày nếu điều chỉnh thông tin.
 
 3 Giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 Thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH Tỉnh
Thành phố
Hàng tháng, trong thời gian từ 01/10/2021 đến 30/09/2022, cơ quan BHXH giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.