Tin nổi bật

Thông báo

Khai Báo Y Tế

    Hiện nay do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, tổ chức công dân khi đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công bắt buộc phải khai báo ý tế qua mã QR code để theo dõi.
      
     Trung tâm Hành chính công thông báo để nhân dân được biết, chủ động trong việc đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

                                        GIÁM ĐỐC(Thông báo)