Tin nổi bật

Thông báo

---

     Hiện nay hệ thống lấy số thứ tự trực tuyến qua trang Dịch vụ công của Tỉnh (dichvucong.quangninh.gov.vn) đang trong thời gian nâng cấp, bảo trì. Do đó Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả tạm dừng hệ thống lấy số thứ tự trực tuyến từ ngày 13/5/2022 cho đến khi có thông báo mới.
     Trung tâm xin thông báo để  tổ chức, công dân biết, chủ động giải quyết công việc ./.