Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo về việc hướng dẫn bốc số thứ tự qua mạng của Trung tâm Hành chính công

HƯỚNG DẪN LẤY SỐ TRỰC TUYẾN 
 
Bước 1:
Đăng nhập vào Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn


Bước 2:
Nhập Tài khoản và mật khẩu đã có rồi nhấn .


Nếu chưa có tài khoản vui lòng chọn và làm theo hướng dẫn.

Sau khi đăng ký xong tiến hành Đăng nhập để sử dụng dịch vụ.
Bước 3: Đăng nhập thành công


Chọn chức năng Lấy số trực tuyến
Bước 4: Chọn Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh


Bước 5: Chọn khu vực cần thực hiện giao dịch


Bước 6: Chọn lĩnh vực cần Book số thứ tự giao dịch

Chú ý: Số thứ tự gồm: XXYYY trong đó XXsố quầy, YYYsố thứ tự quầy.
Ví dụ: 86001: Quầy số 86 và thứ tự số 001
Sau khi chọn 1 lĩnh vực cần giao dịch sẽ có thông báo chọn thành công kèm theo nội dung thông báo:


Vui lòng kiểm tra lại điện thoại hoặc Email để xem nội dung STT đã book trước đó:

Lưu ý: Khi tới giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công , vui lòng mang theo tin nhắn hoặc Email này.