Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - TB&XH.
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi đến Phòng Lao động - TB&XH, nộp qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Bước 2: Cán bộ Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện thường trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
- Bước 3: tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
- Bản chính đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp.
- Giấy tờ có liên quan chứng minh sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - TB&XH.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Phòng Lao động - TB&XH.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở.
l) Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 103/2017/NĐ - CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 
File đính kèm: Tải file