Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các phường, xã. UBND thành phố yêu cầu:
1. UBND các phường, xã chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia; tăng cường hướng dẫn công dân tạo lập các tài khoản số và khai thác, sử dụng các tài khoản số đã tạo lập, đặc biệt là tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh sử dụng trong việc nộp, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản trực tuyến.
2. Cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND các phường, xã tích cực, chủ động tạo lập và sử dụng tài khoản số để thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không cần đến cơ quan hành chính nhà nước, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Là lực lượng nòng cốt gương mẫu thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con lối xóm tạo lập và sử dụng các tài khoản trên nền tảng số, đặc biệt là tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - tên tài khoản là dãy số gồm 12 số của định danh cá nhân, căn cước công dân.
3. Trung tâm Hành chính công thành phố tích cực tuyên truyền, vận động, bố trí sắp xếp để tổ chức, cá nhân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại trung tâm thực hiện nếp sống văn minh, giao tiếp lịch sự, ứng xử văn hoá, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm. Khi trực tiếp đến Trung tâm để nộp hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân nhất thiết phải thực hiện lần lượt 2 bước sau: (1) Tìm hiểu nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của mình do quầy nào tiếp nhận, lấy số thứ tự của quầy đó và ngồi chờ để được mời vào giải quyết; (2) Kiểm tra thành phần hồ sơ trước khi nộp cho cán bộ tiếp nhận. Nếu hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận cán bộ tiếp nhận sẽ in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân kiểm tra, đối chiếu thành phần hồ sơ đã nộp với thông tin có trên giấy tiếp nhận, trước khi ký xác nhận hoàn thành việc nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận, tổ chức, cá nhân đề nghị cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản các nội dung cần hoàn thiện trên mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của Tỉnh hoặc Quốc gia để nộp hồ hơ trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4. Phấn đấu đạt 100% hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.
Công khai các thông tin về quy trình, quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được biết; hướng dẫn tổ chức, cá nhân tự tra cứu tình trạng hồ sơ đã được tiếp nhận hiện đang được giải quyết như thế nào trên Cổng Dịch vụ công của Tỉnh; Công khai để tổ chức, cá nhân được biết số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trong một ngày tại mỗi quầy của Trung tâm để tổ chức, cá nhân chủ động bố trí sắp xếp thời gian hợp lý đến Trung tâm, nhất là quầy đất đai hiện nay không tiếp nhận quá 70 hồ sơ trong một ngày làm việc.
UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện và thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân để nhân dân chủ động tìm hiểu, bố trí thời gian thích hợp giải quyết thủ tục hành chính theo nhu cầu.
    Ngày đăng: 17/5/2022     Số lần download: 1531
    Dung lượng File: 1 MB     Download

Các tin liên quan: