Tin nổi bật

Thư viện điện tử

Tên tài liệu:
Nhóm tài nguyên:
STT Tên tài nguyên Lĩnh vực Dung lượng Tải file
1  Tài liệu kỳ họp thứ mười lăm HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tài liệu 0
2  Quyết định công bố dịch vụ công mức độ 4 của tỉnh Quảng Ninh Tài liệu 0
3  Tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XX Tài liệu 0
4  QĐ 2331/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư Pháp Tài liệu 0
5  CV 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016, QĐ 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017, QĐ 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 quy định về danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Tài liệu 1 MB
6  Nội dung TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực giáo dục theo QĐ 1943 Tài liệu 0
7  QĐ 1760/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương Tài liệu 193 KB
8  Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 (LV Công thương) Tài liệu 0
9  Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 (LV giáo dục) Tài liệu 9 MB
10  Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 (LV Văn hóa thông tin) Tài liệu 0
11  Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 (LV Tư pháp) Tài liệu 0
12  Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tài liệu 550 KB
13  QĐ và nội dung 1267 ngày 17/4/2018 Tài liệu 124 KB
14  Quyết định 464/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 Tài liệu 98 KB
15  QĐ và nội dung 1095/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 Tài liệu 66 KB
16  Quyết địnhh 1845 ngày 20/6/2016 của UBND Tỉnh về công bố TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp Tài liệu 1 MB
17  CV 1323/UBND-TTHCC V/v thực hiện toàn diện, đồng bộ một số nội dung trong tổ chức và hoạt động tại Trung tâm Hành chính công Tài liệu 372 KB
18  Quy chế phối hợp công tác giữa TTHCC với các phòng, ban, đơn vị và UBND phường, xã Tài liệu 272 KB
19  Quyết định 06/2013/QĐ-UBND - Quy chế hoạt động của TTHCC Tài liệu 7 MB
20  Bộ Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Tài liệu 3 MB
Trang: 1  |  2 |