Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đấu nối cấp nước trở lại cho khách hàng (sau khi tạm ngừng)
Lĩnh vực: Nước
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Theo khối lượng khảo sát thực tế và đơn giá theo quy định của nhà nước và của Công ty.
Nội dung:
1 Cách thức thực hiện Nhân viên bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước và nhân viên Trung tâm hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được quy định.
2 Trình tự thực hiện - Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.
- Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn cùng đơn vị cấp nước khảo sát tại hiện trường. Khách hàng xác nhận vào Biên bản thỏa thuận đấu nối cấp nước trở lại.
- Bước 3: Đơn vị lập dự toán chi phí đấu nối cấp nước trở lại cho khách hàng và in hóa đơn, thu tiền của khách hàng theo thỏa thuận.
- Bước 4: Chuyển hồ sơ đấu nối cho trạm quản lý thực hiện, khách hàng tham gia giám sát thi công. Sau khi thi công xong thực hiện nghiệm thu và bàn giao công trình tại hiện trường.
3 Hồ sơ  Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp nước trở lại (theo mẫu BM 09/BTT-KD).
- Biên bản thỏa thuận (BM 12/BTT-KD)
- Bảng dự toán chi phí đấu nối cấp nước trở lại.
- Phiếu thu tiền
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (BM 15.06/XN)
4 Yêu cầu, điều kiện thực hiện Khách hàng thanh toán hết tiền nước đã sử dụng trên đồng hồ;
5 Thời gian giải quyết -Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và khách hàng  thanh toán đầy đủ tiền nước còn nợ.
6 Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
7 Cơ quan thực hiện Xí nghiệp Nước huyện/thị/thành phố
8 Kết quả thực hiện Thực hiện xong đấu nối cấp nước trở lại cho khách hàng.
9 Kinh phí Theo khối lượng khảo sát thực tế và đơn giá theo quy định của nhà nước và của Công ty.
10 Căn cứ pháp lý - Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
- Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 
File đính kèm: Tải file