Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đổi tên hợp đồng dịch vụ cấp nước.
Lĩnh vực: Nước
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Không
Nội dung:  
1 Cách thức thực hiện Nhân viên bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước và nhân viên Trung tâm hành chính công tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được quy định.
2 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận kinh doanh của Đơn vị cấp nước hoặc Trung tâm HCC các thành phố/huyện/thị xã.
Bước 2: Thanh lý hợp đồng cũ, sang tên Chủ hợp đồng mới, khách hàng ký và nhận Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới.
3 Hồ sơ  Thành phần hồ sơ 01 bộ gồm:
1.Đổi tên từ hộ dân sang hộ dân(hộ gia đình):
- Giấy đề nghị đổi tên chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu BM 01/BTT-KD ).
- Hợp đồng nước của chủ cũ (trường hợp hợp đồng bị mất chủ hợp đồng cũ phải xác nhận vào giấy đề nghị).
- Bản chứng thực hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu (bản sao phải kèm bản gốc để đối chiếu) của chủ hợp đồng mới.
- Bản chứng thực hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ sau (kèm bản gốc để đối chiếu):
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ (trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà);
+ Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, mặt bằng (trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà, mặt bằng).
+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu không có các loại giấy tờ nêu trên.
2.Trường hợp từ hộ cơ quan sang hộ dân (hộ gia đình):
- Giấy đề nghị đổi tên chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu BM02/BTT-KD), có chữ ký, đóng dấu của chủ hợp đồng cũ.
- Bản chứng thực hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu (kèm bản gốc để đối chiếu) của chủ hợp đồng mới.
    - Trường hợp nếu không có chữ ký, đóng dấu xác nhận của cơ quan là chủ hợp đồng cũ thì phải có các giấy tờ bản chứng thực hoặc bản sao (bản sao phải kèm bản gốc để đối chiếu) của các giấy tờ sau:
+ Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, mặt bằng (trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà, mặt bằng).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ (trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà);
3. Trường hợp đổi tên hộ dân sang cơ quan; cơ quan sang cơ quan:
- Giấy đề nghị (theo mẫu BM02/BTT-KD) đề nghị đổi tên chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Ghi chú Các trường hợp đổi tên từ hộ dân sang cơ quan; Từ cơ quan sang cơ quan nhưng không có xác nhận (chữ ký, đóng dấu) của cơ quan là chủ hợp đồng cũ cần bổ sung bản chứng thực hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ sau (bản sao phải kèm bản gốc để đối chiếu):
+ Giấy chủ quyền nhà hoặc quyết định bàn giao trụ sở, quyết định đổi tên, sáp nhập, chia tách.
+ Hợp đồng thuê nhà đất từ 01 năm trở lên và xác nhận đồng ý của chủ sở hữu (trường hợp trụ sở cơ quan là nhà thuê).
+ Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, mặt bằng (trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà, mặt bằng);
Số lượng hồ sơ: 1 bộ
4 Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Thanh toán hết số tiền tương ứng với sản lượng nước đã sử dụng trên đồng hồ tính đến thời điểm đề nghị sang tên; nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, không đổi tên chủ hợp đồng đối với khách hàng thuê nhà là hộ tư nhân.
5 Thời gian giải quyết - Trường hợp chưa xuất hóa đơn tiền nước của kỳ hiện tại: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp đã xuất hóa đơn tiền nước của kỳ hiện tại: chuyển hồ sơ sang tháng tiếp theo.
6 Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
7 Cơ quan thực hiện Xí nghiệp Nước huyện/thị/thành phố
8 Kết quả thực hiện -Thanh lý hợp đồng DVCN cũ, ký kết hợp đồng DVCN mới.
9 Kinh phí Không mất phí
10 Căn cứ pháp lý Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 
File đính kèm: Tải file