Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Các dịch vụ có chi phí trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung: 1- Các loại hình dịch vụ :
- Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;
- Thay đổi công suất sử dụng;
- Cấp điện trở lại theo khách hàng yêu cầu;
- Kiểm tra/kiểm định thiết bị đo đếm
2- Các hình thức tiếp nhận:
Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu dịch vụ điện, kèm hồ sơ giấy tờ dạng điện tử theo quy định các kênh sau:
- Qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769.
- Trực tuyến qua các website CSKH, Cổng dịch vụ công quốc gia, App CSKH, Zalo, email, Viber;
- Qua dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của ngành Điện tại Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, thành phố, tỉnh.
3- Các hình thức cung cấp dịch vụ
- Tiếp nhận trực tuyến: Khách hàng sử dụng dịch vụ điện qua môi trường mạng từ đăng ký dịch vụ, cung cấp hồ sơ (tập tin điện tử) và xác nhận điện tử bằng chứng thư số hoặc OTP;
- Tiếp nhận trực tiếp kết hợp trực tuyến: Đối với khách hàng chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến hoàn toàn, áp dụng tối đa các bước có đủ điều kiện thực hiện hình thức trực tuyến kết hợp với hình thức trực tiếp tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố, tỉnh
4- Các loại thông tin cần cung cấp:
- Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (phụ lục 2);
- Giấy tờ tuỳ thân;
- Thông tin xác định chủ thể HĐMBĐ tại địa điểm sử dụng điện;
- Đăng ký biểu đồ phụ tải (theo mẫu phụ lục 4): đối với  trường hợp cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW.
- Bảng kê thiết bị sử dụng điện (theo mẫu phụ lục 3­): đối với trường hợp thay đổi công suất sử dụng;
- Giấy tờ quyền / được phép sử dụng vị trí đo đếm mới : đối với trường hợp thay đổi vị trí thiết bị đo đếm và vị trí mới không thuộc quyền sở hữu của khách
- Văn bản đề nghị ngừng cung cấp điện của các tổ chức cá nhân để thực hiện đảm bảo an toàn trong khi thực hiện các công việc sau hệ thống đo đếm của bên mua điện (văn bản phải nêu rõ địa điểm, thời gian, lý do ngừng cấp điện và thời điểm dự kiến cấp điện trở lại)
5- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tuyến trên hệ thống hoặc nộp tại Trung tâm Hành chính huyện, thị xã, thành phố, tỉnh.
6- Thời gian cung cấp dịch vụ:
+Thời gian từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo qui định đến khi hoàn thành yêu cầu dịch vụ của khách hàng (không tính thời gian do chủ quan từ phía khách hàng, từ phía cơ quan quản lý nhà nước, do sự kiện bất khả kháng): ≤ 05 ngày làm việc.
+ Đối với trường hợp kiểm tra thiết bị đo đếm: ≤ 03 ngày làm việc.
+ Đối với trường hợp cấp điện trở lại theo yêu cầu của khách hàng: Theo thời gian yêu cầu của khách hàng trong văn bản .
- Phí, lệ phí: Không
7- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân có yêu cầu cung cấp dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
8- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận:
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của ngành điện.
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của ngành Điện tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố, tỉnh;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công ty Điện lực Quảng Ninh và các Điện lực trực thuộc theo phân cấp;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công ty Điện lực Quảng Ninh và các Điện lực trực thuộc theo phân cấp;
9- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
10- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, nghiệm thu đóng điện và bàn giao hệ thống đo đếm, ký phụ lục HĐMBĐ hoặc thanh lý HĐMBĐ (theo yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng) tại địa điểm mua điện của khách hàng.

 
File đính kèm: Tải file