Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Các dịch vụ miễn phí trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Không
Nội dung: 1- Các loại hình dịch vụ :
- Thay đổi chủ thể HĐMBĐ;
- Thay đổi thông tin;
- Thay đổi mục đích sử dụng điện:
+ Ngoài sinh hoạt sang sinh hoạt;
+ Ngoài sinh hoạt có thay đổi giá;
+ Sinh hoạt sang ngoài sinh hoạt;
- Thay đổi định mức sử dụng điện;
- Gia hạn HĐMBĐ;
- Chấm dứt HĐMBĐ.
2- Các hình thức tiếp nhận:
Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu dịch vụ điện, kèm hồ sơ giấy tờ dạng điện tử theo quy định các kênh sau:
- Qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769.
- Trực tuyến qua các website CSKH, Cổng dịch vụ công quốc gia, App CSKH, Zalo, email, Viber;
- Qua dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, thành phố, tỉnh.
3- Các hình thức cung cấp dịch vụ
- Tiếp nhận trực tuyến: Khách hàng sử dụng dịch vụ điện qua môi trường mạng từ đăng ký dịch vụ, cung cấp hồ sơ (tập tin điện tử), thanh toán chi phí (chuyển khoản, Internet/Mobile/SMS banking, ví điện tử,…) và xác nhận điện tử bằng chứng thư số hoặc OTP;
- Tiếp nhận trực tiếp kết hợp trực tuyến: Đối với khách hàng chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến hoàn toàn, áp dụng tối đa các bước có đủ điều kiện thực hiện hình thức trực tuyến kết hợp với hình thức trực tiếp tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố, tỉnh.
4- Các loại thông tin cần cung cấp:
a) Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt:
 - Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (phụ lục 2);
- Giấy tờ tuỳ thân;
- Thông tin xác định chủ thể HĐMBĐ tại địa điểm sử dụng điện
- Thông tin xác định số hộ và ủy quyền của các hộ dùng chung (trong trường hợp dùng chung công tơ);
b) Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt:
- Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (phụ lục 2);
- Giấy tờ tuỳ thân
- Thông tin xác định chủ thể HĐMBĐ tại địa điểm sử dụng điện
- Thông tin xác định mục đích sử dụng điện
- Bản kê công suất sử dụng điện (theo mẫu phụ lục 3);
- Đăng ký biểu đồ phụ tải (theo mẫu phụ lục 4) (trường hợp cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW).
5- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tuyến trên hệ thống hoặc nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, thành phố, tỉnh.
6- Thời gian cung cấp dịch vụ: Là thời gian theo ngày làm việc từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo qui định đến khi hoàn thành yêu cầu dịch vụ của khách hàng (không tính thời gian do chủ quan từ phía khách hàng, từ phía cơ quan quản lý nhà nước, do sự kiện bất khả kháng): ≤ 03 ngày làm việc.
- Phí, lệ phí: Không
7- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân có yêu cầu cung cấp dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
8- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận:
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của ngành điện.
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của ngành Điện tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố, tỉnh;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công ty Điện lực Quảng Ninh và các Điện lực trực thuộc theo phân cấp;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công ty Điện lực Quảng Ninh và các Điện lực trực thuộc theo phân cấp;
9- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
10- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, ký phụ lục HĐMBĐ hoặc thanh lý HĐMBĐ (theo yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng).

 
File đính kèm: Tải file