Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Lĩnh vực: Công An
Thời gian giải quyết: 7
Lệ phí:
Nội dung:

* Trình tự thực hiện :

- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo h­ướng dẫn trên và đến Trung tâm Hành chính công thành phố để nộp hồ sơ.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Tr­ường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục, hợp lệ thì viết giấy biên nhận, biên lai thu phí trao cho ng­ười nộp hồ sơ. Tr­ường hợp không đủ thủ tục thì cán bộ tiếp nhận h­ướng dẫn bổ sung.

- Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công.

 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 1 bộ
 

* Thời gian giải quyết : Trong thười hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tr­ường hợp không đủ điều kiện thì Công an thành phố trả lười bằng văn bản.


* Kết quả thực hiện : Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

* Phí, lệ phí: thu mức phí thẩm định 300.000đ/ 1 tr­ường hợp cấp Giấy chứng nhận đủ đìêu kiện về an ninh, trật tự.

 

* Điều kiện đ­ược cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

- Ng­ười đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và ng­ười đại diện theo pháp Luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thì phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các tr­ường hợp sau :

+ Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp Luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Ng­ười ch­a đủ 18 tuổi, ng­ười bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, ng­ười nghiện ma tuý.

+ Ng­ười đ bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Ng­ười đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại ph­ường, x, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm c­ trú, bị phạt tù đ­ược h­ởng án treo đang trong thười gian thử thách; ng­ười đang trong thười gian đ­ược tạm hon chấp hành hình phạt tù; đ­ược tạm hon đ­a vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

+ Ng­ười có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà ch­a đ­ược xoá án tích; ng­ười đ bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nh­ng ch­a đủ thười hạn để đ­ược coi là ch­a bị xử lý vi phạm hành chính.

- Cam kết duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi tr­ường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp Luật cấm hoạt động kinh doanh.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc một trong các tr­ường hợp sau đây không phải nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy:

+ Cơ sở nằm trong các toàn nhà đ đ­ược thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

+ Các cơ sở sản xuất con dấu; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ tẩm quất; photocoppy mài; sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe đ­ược quyền ­u tiên.

 

File đính kèm: Tải file