Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ đo nước sạch của khách hàng
Lĩnh vực: Nước
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Theo khối lượng khảo sát thực tế và đơn giá theo quy định của nhà nước và của Công ty
Nội dung:
1 Cách thức thực hiện Nhân viên bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước và nhân viên Trung tâm hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được quy định.
2 Trình tự thực hiện - Khách hàng: Nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước hoặc Trung tâm HCC thành phố/huyện/thị xã.
- Đơn vị cấp nước: Căn cứ thời gian giấy hẹn khách hàng khảo sát tại hiện trường thống nhất vị trí lắp đặt với khách hàng.
Triển khai thực hiện:
- Trường hợp đủ điều kiện: Thực hiện theo trình tự thủ tục từ bước 3 – bước 6 của Quy trình Phát triển khách hàng. (bước 3: Lập chi phí, bước 4: Thi công lắp đặt, bước 5: Nghiệm thu kẹp chì, bước 6: Hoàn thiện thẩm định hồ sơ tại đơn vị).
- Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Thông báo từ chối cung cấp dịch vụ tới khách hàng.
3 Hồ sơ   Thành phần hồ sơ: 01 bộ
- Giấy đề nghị di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ đo nước của khách hàng (theo mẫu BM10/BTT-KD).
4 Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Việc di dời, thay đổi đường ống nước, vị trí cụm đồng hồ phải đảm bảo điều kiện, quy định về quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, vị trí lắp đặt cụm đồng hồ của đơn vị cấp nước.
- Trường hợp di dời, thay thế đường ống cấp nước để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch….không thuộc dịch vụ này.
5 Thời gian giải quyết - Trường hợp không thực hiện được: Gửi thông báo từ chối đến khách hàng trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp thực hiện được: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian xin phép đào đường, vỉa hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công hoặc khách hàng chậm đóng kinh phí lắp đặt theo thỏa thuận).
6 Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
7 Cơ quan thực hiện Xí nghiệp Nước huyện/thị/thành phố
8 Kết quả thực hiện Thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ, chụp ảnh hiện trạng lưu trữ tại phầm mềm quản lý khách hàng.
9 Kinh phí   Theo khối lượng khảo sát thực tế và đơn giá theo quy định của nhà nước và của Công ty
10 Căn cứ pháp lý - Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
- Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 
File đính kèm: Tải file