Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 30
Lệ phí: Không
Nội dung:

8
Tên thủ tục hành chính Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
8.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
Người đề nghị lập hồ sơ theo quy định tại mục 8.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH nơi đã chi trả trợ cấp trước khi thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hoặc nơi đã quyết định thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 3:  Nhận kết quả
Người đề nghị nhận Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng hoặc Quyết định về việc hưởng chế độ tuất một lần và tiền trợ cấp.
8.2 Cách thức thực hiện
  • 1. Nộp hồ sơ: người đề nghị nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
  • - Nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp;
  • -Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
  • - Qua giao dịch điện tử: Người đề nghị đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I- VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN). Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.
  • 2. Nhận kết quả: người đề nghị nhận kết quả gồm:
- Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký. (Trực tiếp tại cơ quan BHXH/Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);
  • - Tiền trợ cấp:
  • + Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;
  • + Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.
8.3 Thành phần hồ sơ 1. Đối với trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg:
a) Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613);
b) Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù đối với trường hợp đối tượng bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc bản sao Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về đối với trường hợp đối tượng bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về hoặc bản sao Quyết định trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp đối tượng xuất cảnh trở về định cư hợp pháp.
2. Đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng chưa được giải quyết mà bị chết từ ngày 01/7/2010 trở đi
a) Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng của thân nhân đối tượng theo Mẫu số 03-QĐ613;
b) Bản sao Giấy chứng tử của đối tượng hoặc  bản sao Giấy khai tử hoặc bản sao Quyết định của Tòa án tuyên bố đã chết hoặc bản chính Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi chôn cất;
c) Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù đối với trường hợp đối tượng bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc bản sao Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về đối với trường hợp đối tượng bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về hoặc bản sao Quyết định trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp đối tượng xuất cảnh trở về định cư hợp pháp.
8.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
8.5 Thời hạn giải quyết 1. Trợ cấp hàng tháng: tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng của người đề nghị theo quy định.
2. Trợ cấp mai táng: tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ theo quy định của người đề nghị.
8.6 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
8.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh
8.8 Kết quả thực hiện TTHC - Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 02-613/QĐ-TTg)
- Thẻ BHYT
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 04-613/QĐ-TTg)
- Quyết định về việc hưởng chế độ tuất một lần (Mẫu số 08E-HSB)
- Tiền trợ cấp
8.9 Lệ phí Không
8.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01-QĐ613).
- Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng (Mẫu số 03-QĐ613).
8.11 Yêu cầu, điều kiện
thực hiện TTHC
Điều 1 Quyết định số 613/QĐ-TTg; Điều 1 Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH
8.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Quyết định số 613/QĐ-TTg (06/5/2010);
- Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH (01/6/2010);
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);
- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);
- Công văn số 1969 BHXH/CĐCS (15/01/2002);
- Công văn số 2834/BHXH-CSXH (9/7/2010);
- Công văn số 1594/BHXH-CSXH (22/4/2011);
- Công văn số 3984/BHXH-CSXH (28/9/2011);
- Công văn số 5371/BHXH-CSXH (16/12/2011);
- Công văn số 1614 BHXH/CĐCS (15/5/2014).
File đính kèm: Tải file